Hội tin học tỉnh khánh hòa

HỘI THẢO "NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN SỐRA MẮT BAN CHỦ NHIỆM CLB PHẦN MỀM KHÁNH HÒA Nhiệm kỳ 2016-2017Hội thảo " An ninh an toàn thông tin"
HỘI THẢO "NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Nhằm mục đích kết nối và tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Câu lạc bộ phần mềm thuộc Hội Tin học Khánh Hòa tổ chức hội thảo chủ đề “ Nâng cao hiệu quả kinh doanh trong kỷ nguyên số”

RA MẮT BAN CHỦ NHIỆM CLB PHẦN MỀM KHÁNH HÒA Nhiệm kỳ 2016-2017

Câu lạc bộ là đơn vị trực thuộc Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo điều lệ Hội tin học Khánh Hòa. Câu lạc bộ sử dụng có quỹ tài chính riêng và sử dụng con dấu của Hội tin học Khánh Hòa trong các giao dịch cần thiết.

Hội thảo " An ninh an toàn thông tin"

Nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu và trao đổi các thông tin nghiên cứu khoa học, Hội Tin học Khánh Hoà cùng với Sở Thông tin- Truyền thông, Khoa CNTT Đại học Nha trang và trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức hội thảo khoa học CNTT và Truyền thông với chủ đề chính " An ninh an toàn thông tin".

Tuyển dụng - Việc làm

Tra cứu hội viên


Dành cho hội viên

Next Pre

Thăm dò